งานสแตนเลส

ราวบันได รั้ว รางน้ำสแตนเลส

ติดตั้งฝ้าและผนังไอโซวอลล์

ติดตั้งม่านเหลือง ม่านใสกันแมลง

ม่านพลาสติกใสกันกระแทก
ม่านพลาสติกใสกันกระแทก
ม่านเหลืองกันกระแทก

แพลทฟอร์มเหล็ก